Din rubrik

Styrelsen för 2018 tackar för det gångna året.

Styrelsen och kontaktinformation

Ny styrelse sedan Årsmötet 2019-03-18

Ordförande Carina Yngvesson
Tfn: 0703-940897

Mail: info@kristianstadstradgardsforening.se

 
Kassör
Caroline Nilsson
Tfn: 0722-277804 (kvällar)
Mail: carolinebengtsson@hotmail.com
 
Sekreterare:
Lotta Björkqvist
Tfn:  0709-223138 (kvällar)

Vice ordförande:
Susanne Palla

Ledamot:
Andreas Andersson
 
Ledamot:
Johanna Olsson
 
Suppleant:
Malin Söderlund
 
Suppleant:
Gunilla Jönsson

Suppleant:
Barbro Velin

Maila oss gärna på:
info@kristianstadstradgardsforening.se 

Revisorer:
Kenneth Svensson samt Lennart Johansson
Birgitta Persson samt Bertil Lindgren, ersättare

Valberedning:
Carin Grönwall, sammankallande
Jan Malm samt Annika Andersson