Din rubrik

Andreas, Gunilla, Barbro, Lotta, Annika, Caroline, Carina och Jan. Saknas gör Susanne.

Styrelsen och kontaktinformation

Ordförande
Annika Andersson
Tfn: 044-247740

Mail: info@kristianstadstradgardsforening.se

 
Kassör
Caroline Nilsson
Tfn: 0722-277804 (kvällar)
Mail: carolinebengtsson@hotmail.com
 
Sekreterare:
Lotta Björkqvist
Tfn:  0709-223138 (kvällar)

 
Vice ordförande:
Susanne Palla

Ledamot:
Andreas Andersson
 
Ledamot:
Carina Yngvesson
 
Suppleant:
Jan Malm
 
Suppleant:
Gunilla Jönsson

Suppleant:
Barbro Velin

Maila oss gärna på:
info@kristianstadstradgardsforening.se