Styrelsen och kontaktinformation

Ordförande (från 2017-03-20)
Annika Andersson
Tfn: 044-247740

Mail: info@kristianstadstradgardsforening.se

 
Kassör
Elisabeth Hedeen
Tfn: 044-24 46 07 (kvällar)
Mail: elis.hedeen@gmail.com
 
Sekreterare:
Lotta Björklund
Tfn 
Mail: 
 
Vice ordförande:
Susanne Palla

Ledamot:
Andreas Andersson
 
Ledamot:
Lena Lang
 
Suppleant:
Jan Malm
 
Suppleant:
Ing-Marie Johansson

Suppleant:
Per Sjöstedt

Maila oss på:
info@kristianstadstradgardsforening.se 

Hedersmedlemmar
Viola Johansson / Haldo Edlund / Erik Karlsson / Maud Westesson

Vid avtackningen av Maud efter 25 år som ordförande.