Tryck till botten. Har man inget mothåll, går det också bra att blöta pappret lite i botten och pressa lite mot bordet.